ARA Szczecin 
Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów ARA została założona w styczniu 1966 roku w Szczecinie. 
Od początku swojej działalności produkuje i sprzedaje wyroby chemii gospodarczej. Historia naszej firmy pokazuje dynamiczny wzrost asortymentu oferowanych przez nas środków czystości i wyrobów pielęgnacyjno - konserwujących. W początkowym okresie naszej działalności dominowały produkty konserwująco - czyszczące (pasty do podłóg i obuwia) zawierające benzynę lakową.  Wraz z otwarciem się Polski na świat nastąpiła zmiana upodobań klientów w stosunku do produktów chemii gospodarczej. 

W latach 90-tych ubiegłego wieku systematycznie  wzrastała nasza oferta emulsji i płynów nie zawierających benzyn. Był to efekt naszej reakcji na malejące  zapotrzebowanie klientów na wyroby rozpuszczalnikowe. Obecnie firma nasza specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy wyrobów chemii gospodarczej pod markami firmowymi  (ARA, HADES, AGATA, MEBLIT, SIN LUX, WIÓREK, HEROS) jak również pod markami własnymi  dużych sieci handlowych. 

Wszystkie marki firmowe są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP, przy czym marka ARA jest zarejestrowana jako wspólnotowy znak towarowy w Urzędzie do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. Cały nasz asortyment produktów wytwarzany jest z wysokiej jakości surowców znanych światowych i krajowych potentatów chemicznych. 

Mamy świadomość, iż dalszy rozwój Chemicznej Spółdzielni Inwalidów „ARA” zależy od tego, jak spełniamy oczekiwania naszych klientów, czy są Oni zadowoleni z naszych wyrobów oraz jak oceniają współpracę z nami.

W związku z tym w sposób ciągły doskonalimy procesy zachodzące w naszej organizacji. Działamy tak, aby klienci byli zadowoleni z naszych wyrobów. We wszystkich naszych działaniach jesteśmy zaangażowani w zapewnienie jak najwyższej jakości naszym wyrobom.
 

Ochrona środowiska 

Nasza firma dba o środowisko na każdym etapie produkcji i magazynowania. 
Podczas wytwarzania naszych wyrobów nie występują żadne produkty uboczne, to znaczy, że nie wprowadzamy do środowiska ścieków poprodukcyjnych, zawierających substancje chemiczne. Całość surowców znajduje się w końcowym wyrobie.  Przestrzegamy przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska. Segregujemy odpady i przekazujemy je uprawnionym firmom do odzysku, recyklingu lub utylizacji. Dążymy do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zmniejszenia zużycia wody i energii. Współpracujemy z Organizacją Odzysku, która realizuje w naszym imieniu ustawowe obowiązki recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych.  

Powyższe cele realizujemy przez


  • zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników,
  • rozwijanie świadomego i odpowiedzialnego działania całej załogi na rzecz jakości poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji personelu, 
  • monitorowanie potrzeb rynku,
  • zaangażowanie w podnoszenie jakości wyrobów,
  • współpraca ze stałymi i sprawdzonymi dostawcami gwarantującymi spełnienie oczekiwań w zakresie jakości dostarczanych surowców i opakowań
  • wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.

Od 1992 roku jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Nasza firma łączy w/w cele gospodarcze z celami rehabilitacyjnymi. Stworzyliśmy bazę dla zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którzy stanowią ponad 40%  pracowników
.

Bardzo dziękuje firmie za tak ogromna przesyłkę.
Z firmą mam po raz pierwszy do czynienia .Więc jestem bardzo ciekawa jak się sprawdzą .
Dodam że produkty ARA widziałam u siebie niedaleko w sklepie DINO . Jak się sprawdza będę wiedział już gdzie je kupić :)
Ja zabieram się do sprzątania a was zapraszam na stronę firmy do zapoznania się z cała oferta sklepu .
A może już mieliście do czynienia z firmą ARA  ?Brak komentarzy:

Prześlij komentarz